กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8

 เมื่อวันที่ 17  ก.ค. 2560 นำโดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้างงาน พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2560 ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ โดยได้ปรึกษาหารือและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในเรื่องผลการดำเนินงาน การจัด Big Cleraning Dayการดูแลคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานโครงการ WSP พร้อมข้อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน 


ข่าวอื่นๆ