กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8

กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง นำโดย นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/60 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการร่วมประชุมในช่วงเช้าก่อนเวลาทำงาน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการทำงาน แจ้งให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานในสังกัด ดำเนินงานร่วมกัน ส่งเสริมความผูกพันและสามัคคีในองค์กร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร พร้อมเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2560 ได้แก่ นางสาวณัชนา เข็มแก้ว ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)


ข่าวอื่นๆ