กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 9

กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 9
 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กปภ.สาขาสตึก นำโดยนายปฏิเวธ จันทร์หอม ผจก.กปภ.สาขาสตึก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 9/60 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงานรวมทั้งการทำงานเป็นทีมและเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ทั้งนี้ได้เลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/60 ได้แก่ นายประทิน เนาวอำพล ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำ 4 ปฏิบัติงานงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

 


ข่าวอื่นๆ