กปภ.สาขามหาชนะชัยดำเนินการล้างถังน้ำใสตามแผนปรับปรุงถังน้ำใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา

กปภ.สาขามหาชนะชัยดำเนินการล้างถังน้ำใสตามแผนปรับปรุงถังน้ำใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา

 นายศุภากร  รัตนคูหะ ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาชนะชัย มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต นายสว่าง  วรวสุวัส ดำเนินการล้างถังน้ำใส พร้อมพนักงานในสายงานผลิต ณ.แม่ข่ายมหาชนะชัย ถังขนาด ๕๐๐ ลบ.ม และ ๑๐๐๐ ลบ.ม ตามแผนปรับปรุงถังน้ำใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา  เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


ข่าวอื่นๆ