กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ปี ๒๕๖๐

  การประส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดย นายไพนิช  นิพขันธ์  ผู้จัดการ ร่วมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมกันนี้ยังร่วมสนันสนุนน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์จำนวน 240 ขวด สำหรับประชาชนผู้มาบริจาคโลหิต เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)


ข่าวอื่นๆ