กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมกิจกรรม 5 ส. ( Big Cleaning Day)ประจำปี 2560

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมกิจกรรม 5 ส. ( Big Cleaning Day)ประจำปี 2560

นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมกิจกรรม 5 ส. ( Big Cleaning Day)  ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ เป็นกิจกรรมที่สร้างภาพลักษ์ที่ดีในด้านความสะอาดสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ อีกทั้งสร้างความสามัคคีในด้านการทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ