กปภ.สาขานางรองจัดโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4

กปภ.สาขานางรองจัดโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง นำโดย นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/60 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ รับฟังความต้องการ และข้อคิดเห็นของลูกค้า แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้น้ำประปา พร้อมทั้งซ่อมแซมระบบประปาที่ขัดข้อง ชำรุด ให้กับผู้ใช้น้ำ รวมถึงลงพื้นที่หาผู้ใช้น้ำเพิ่มในพื้นที่ บ้านหนองปรือ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และ หมู่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวอื่นๆ