กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


               การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดย นายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการ กปภ.สาขาสตึก,หัวหน้างาน,และพนักงาน ในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ณศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ป่าชุมชนบึงหนองทัพค่าย บ้านหนองทัพค่าย หมู่ 6 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ ในการนี้ กปภ.สาขาสตึกได้ออกหน่วยบริการน้ำดื่ม สนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 600 ขวด.


ข่าวอื่นๆ