กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ “เทศบาลพบประชาชน”

กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ “เทศบาลพบประชาชน”

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา ดุจดำเกิง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “เทศบาลพบประชาชน” โดยบริการแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑๘๐ ขวด และไอศกรีม ให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน บริเวณเวทีศีขรภูมิร่วมใจ ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศีขรภูมิ เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างส่วนราชการกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนให้ความรู้ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย นโยบายต่าง ๆ ของทาง กปภ.


ข่าวอื่นๆ