กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมโครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว”

กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมโครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว”

     เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต , หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ บริเวณรอบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสานเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ตามโครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลภาวะ ป้องกันภัยธรรมชาติ ลดมลภาวะโลกร้อน เพื่อให้สภาพแวดล้อมกลับคืนสู่ความสมดุล สร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา


ข่าวอื่นๆ