กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต, หัวหน้างานบริการฯ พร้อมพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเขตเทศบาลและชุมชน เมื่อวันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม


ข่าวอื่นๆ