กปภ.เขต ๘ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.เขต ๘ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๐

     นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ พร้อมผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณสำนักงาน กปภ.เขต ๘ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และเพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มารับบริการ และสร้างความน่าเชื่อถือแก่องค์กร เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐


ข่าวอื่นๆ