กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

กปภ.สาขายโสธร นำโดย นายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์  ผู้จัดการ ร่วมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2  ณ อบต.เขื่องคำ  อ.เมือง  จ.ยโสธร และศึกษาดูงานที่สถานีผลิตน้ำลำชี  ในวันศุกร์ที่  25  สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา , การตรวจตัวอย่างน้ำประปาให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เขื่องคำ)

 


ข่าวอื่นๆ