กปภ.สาขาสตึกมอบน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ชุมชนบ้านดอนมนต์

กปภ.สาขาสตึกมอบน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ชุมชนบ้านดอนมนต์

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดยนายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก มอบหมายให้หัวหน้างานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภจำนวน 30 โหล ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสตึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน


ข่าวอื่นๆ