กปภ.สาขามุกดาหาร จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

กปภ.สาขามุกดาหาร จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

     นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการ กปภ.สาขามุกดาหาร พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ บริเวณซอยตาดแคน ๙ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ทั้งนี้ ได้พบปะผู้ใช้น้ำและได้สอบถามการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค และทดสอบคุณภาพน้ำ ตามวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐


ข่าวอื่นๆ