กปภ.สาขานางรอง จัดฝึกอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีคลอรีนรั่วไหล

กปภ.สาขานางรอง จัดฝึกอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีคลอรีนรั่วไหล

     นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการ กปภ.สาขานางรอง พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด จัดการฝึกอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีคลอรีนรั่วไหล แก่ผู้ปฏิบัติงานงานได้ทราบถึงอันตรายและการป้องกัน ควบคุม และระงับอันตรายจากแก๊สคลอรีน พร้อมจัดการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานฉุกเฉินและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Comtinuity Plan : BCP) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐


ข่าวอื่นๆ