กปภ.สาขาอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

กปภ.สาขาอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

     กปภ.สาขาอุบลราชธานี นำโดย นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานผลิต เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบประปา ณ วัดมหาวนาราม วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จะเสด็จฯ ไปทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติธรรม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังแรงดัน คุณภาพน้ำ และการซ่อมท่อในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ข่าวอื่นๆ