กปภ.เขต ๘ ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.เขต ๘ ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๐

     นายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต  ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ เป็นประธานในการเปิดการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยงานตรวจสอบภูมิภาค ๑ กองตรวจสอบภูมิภาค ๔ ซึ่งเข้าตรวจสอบ กปภ.เขต ๘ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อความโปร่งใสและสุจริตต่อการทำงาน ช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานต่อไป


ข่าวอื่นๆ