กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสร้างความพึงพอใจโรงเรียนบ้านเทนมีย์

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสร้างความพึงพอใจโรงเรียนบ้านเทนมีย์

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ โดยน..วิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผจก. ได้มอบหมายให้ นางเตือนใจ พลตื้อ พร้อมด้วยหัวหน้างาน ในสังกัด นำขนมและเครื่องดื่ม จำนวย 160 ชุด มอบให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านเทนมีย์ เนื่องในโอกาสที่กปภ.จัดทำประชาพิจารณ์ กรณีโครงการสร้างสถานีสูบน้ำอ่างอำปึล ซึ่งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยถึอเป็นโครงการ CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ