กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรม สนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน สิงหาคม 2560

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรม สนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน สิงหาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดยผู้จัดการ นายไพนิช  นิพขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม สนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยร่วมสนทนารับฟังปัญหาต่างๆ และแจ้งให้ทุกงานเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วม ต่อไป


ข่าวอื่นๆ