กปภ.สาขาอุบลราชธานี ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และส่งมอบให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 


ข่าวอื่นๆ