กปภ.สาขาเขมราฐดำเนินกิจกรรมเติมใจให้กันแม่ข่ายเขมราฐ

กปภ.สาขาเขมราฐดำเนินกิจกรรมเติมใจให้กันแม่ข่ายเขมราฐ

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ นำโดยท่านผู้จัดการณฐกฤต พรมนนท์ มอบหมายให้พนักงานในสังกัดดำเนินกิจกรรมเติมใจให้กันแม่ข่ายเขมราฐ บริเวณถ.วิศิษฐ์ศรี ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดยได้สอบถามความพึงพอใจด้านแรงดันน้ำ,คุณภาพน้ำประปา,การให้บริการ และอธิบายวิธีตรวจสอบท่อรั่วภายในของผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้เป็นการบริการเชิงรุกเพื่อให้การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ข่าวอื่นๆ