กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดยนายไพนิช  นิพขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต ออกกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร ในการนี้ได้ร่วมสนันสนุนน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ จำนวน 300 ขวด เพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน


ข่าวอื่นๆ