กปภ.เขต ๘ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.เขต ๘ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดารารัตน์) ที่ทางคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดได้จัดทำขึ้น จำนวน ๑,๐๐๐ ดอก โดยส่งมอบให้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ต่อไป


ข่าวอื่นๆ