กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดูงานระบบผลิตน้ำประปา

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดูงานระบบผลิตน้ำประปา

  นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 71 คน เข้าศึกษาดูงานระบบการผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำท่าวังหิน กปภ.สาขาอุบลราชธานี ทั้งนี้ หัวหน้างานผลิตและทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และนำเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก ณ อาคาร SCADA กปภ.สาขาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560


 


 


ข่าวอื่นๆ