กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดมุจรินทราราม

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดมุจรินทราราม

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดยนายไพนิช นิพขันธ์ ผจก. มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดมุจรินทราราม บ้านดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ จำนวน 100 ขวด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ได้ให้บริการ อาทิ แจกแผ่นพับพร้อมนำน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดแจกแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 


ข่าวอื่นๆ