กปภ.สาขายโสธรให้การต้อนรับคณะดูงานจาก กปภ.สาขาเขมราฐ ดูงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

กปภ.สาขายโสธรให้การต้อนรับคณะดูงานจาก กปภ.สาขาเขมราฐ ดูงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

  กปภ.สาขายโสธร นำโดย นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการ กปภ.สาขายโสธร ร่วมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก กปภ.สาขาเขมราฐ นำโดยนายณัฐกฤต พรมนนท์ ผจก.กปภ.สาขาเขมราฐ , หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015(ระบบผลิต) ณ กปภ.สาขายโสธร เมื่อวันพฤหัสบดีที่7 กันยายน 2560ซึ่งมีนายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ตำแหน่ง ผจก.กปภ.สาขายโสธร ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015(ระบบผลิต) ช่วงเช้า และช่วงบ่ายเป็นการดูงานที่ สถานีผลิตน้ำลำชี

 


ข่าวอื่นๆ