กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมดำเนินกิจกรรม สนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือนกันยายน 2560

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมดำเนินกิจกรรม สนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือนกันยายน 2560

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2560 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดยนายไพนิช  นิพขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรม สนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน ก.ย.ทั้งนี้เพื่อพูดคุยและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงานรวมทั้งการทำงานเป็นทีมและเป็น การสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร


ข่าวอื่นๆ