กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk ) ครั้งที่ 1ประจำปี 2561

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk ) ครั้งที่ 1ประจำปี 2561

นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk ) ครั้งที่ 1/2561 โดยได้ปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องแผนการปฏิบัติงานปรงบประมาณ 2561 การติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) โครงการสถานที่ทำงานน่าทำงาน มีความปลอดภัย ประจำปี 2561 


ข่าวอื่นๆ