กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธีงานถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธีงานถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายฉลวย กาบบัวศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย พร้อมด้วยหัวหน้างานและ พนักงาน ในสังกัด เข้าร่วมพิธีงานถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่าละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวอื่นๆ