กปภ.สาขายโสธรจัด ๓ กิจกรรมสร้างประโยชน์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขายโสธรจัด ๓ กิจกรรมสร้างประโยชน์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขายโสธร โดยนางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ตำแหน่ง ผู้จัดการ กปภ.สาขายโสธร ,หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ , ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ณ สถานีผลิตน้ำ(ลำชี) อ.เมือง จ.ยโสธรจากนั้นได้ทำการมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,400ขวด เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา14.00 น. เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26ตุลาคม 2560 รับมอบโดยนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดยโสธรปิดท้ายด้วยการได้รับเกียรติจาก  นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร ในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

 


ข่าวอื่นๆ