กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ 2560

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนโคกก่องนคร หมู่ที่ 5,11 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อนำบริการในความรับผิดชอบออกให้บริการแก่ประชาชนตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อราชการและรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง


ข่าวอื่นๆ