กปภ.สาขาละหานทรายร่วมมอบน้ำดื่มใช้ในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

กปภ.สาขาละหานทรายร่วมมอบน้ำดื่มใช้ในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

  นายฉลวย  กาบบัวศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาละหานทราย ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๙๐ แพ็ค ๑,๐๘๐ ขวด มอบให้แก่นายอำเภอละหานทราย ณ วัดป่าละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ


ข่าวอื่นๆ