กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม งาน ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรมปีที่ 9

กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม งาน ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรมปีที่ 9

นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์ หัวหน้างานอำนวยการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี และพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด เพื่อใช้ในงานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ 9 ประจำปี 2560 ณ วัดไชยมงคลและบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการจัดงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่อย่างมั่นคงและเป็นการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560


ข่าวอื่นๆ