กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์

กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์

นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ จัดทำโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการลงนามในครั้งนี้ มีผู้บริหารองค์กรและสถานประกอบการนำร่อง 10 แห่ง ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ โรงพยาบาลท่าตูม โรงน้ำแข็งวรรณเทพ บริษัทขนส่งเคอรี่ จำกัด บริษัท ไอคิวโมเดิร์นเทรด จำกัด หจก.โรงโม่หินย่งล้ง สุรินทร์ บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด โรงเรียนสุรินทร์ภักดี โรงเรียนปราสาทวิทยาคารและบ้านโคกจราบ ม.8 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ การลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในหน่วยงานปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการองค์กรในหน่วยงาน เน้นหนักมาตรการประเด็นความเสี่ยงหลัก 4 ประเด็น คือ การส่วมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ดื่มไม่ขับ และไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/61646


ข่าวอื่นๆ