กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อสร้างความพึงพอใจ

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อสร้างความพึงพอใจ

 

นายคนสันต์  บุญเอี่ยม  ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานผลิต กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการซ่อมท่อPVC ขนาด 400มม. ถนนชยางกูร โค้งทางเข้าบ้านห้วยคุ้ม โดยสอบถามผู้ใช้น้ำ เปิดหน้ามาตร เปิดหัวดับเพลิงระบายตะกอน และตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยผลการตรวจสอบฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กปภ. กำหนด ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำที่ได้รับบริการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้น้ำ กับ กปภ. และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕60

 


ข่าวอื่นๆ