กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดยนายไพนิช  นิพขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยร่วมกันใส่ปุ๋ย และบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณ สำนักงาน กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในองค์กร ทั้งยังสร้างภาพลักษ์ที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อมและความสวยงามขององค์กร


ข่าวอื่นๆ