กปภ.สาขาสตึกร่วมแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ

กปภ.สาขาสตึกร่วมแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ

     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึกนำโดยนายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1380 ขวด ในงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ ลำแม่น้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสตึก เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม


ข่าวอื่นๆ