กปภ.สาขามหาชนะชัยลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่วในเวลากลางคืนครั้งที่ 1/2561

กปภ.สาขามหาชนะชัยลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่วในเวลากลางคืนครั้งที่ 1/2561

กปภ.สาขามหาชนะชัย นำโดย นายพูนศักดิ์ กองกาญจน์  ผจก.กปภ.สาขามหาชนะชัย หัวหน้างานและพนักงานร่วมกับงานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.8  ลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในการเดินสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่วในเวลากลางคืนครั้งที่ 1/2561 ไตรมาสที่ 1/2561    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560   ณ. บ้านลุมพุก ม.1  ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร   DMA 4 เพื่อลดน้ำสูญเสีย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ กปภ.ต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ