กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง นำโดย นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/61 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการร่วมประชุมในช่วงเช้าก่อนเวลาทำงาน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการทำงาน พัฒนาแนวทางเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า ทั้ง 8 ด้าน รวมถึงการจัดการข้อร้องเรียน เป็นที่พึ่งให้ลูกค้ายามมีปัญหา โดยสร้างความเข้าใจให้ลูกค้ารวดเร็วและรายงานผลให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง


ข่าวอื่นๆ