กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสภากาแฟ (Morning Talk) ประจำเดือน พ.ย. 2560

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ  ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสภากาแฟ (Morning Talk) ประจำเดือน พ.ย. 2560

 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560 นำโดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการพร้อมหัวหน้างาน พนักงาน ในสังกัด กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ"สภากาแฟ (Morning Talk)" ประจำเดือน พ.ย. 2560 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อใหส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อการประสานงานที่ดีต่อไป


ข่าวอื่นๆ