กปภ.สาขาสตึก ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ 0 ลบ.ม. และมาตรวัดน้ำเดินผิดปกติ

กปภ.สาขาสตึก ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ 0 ลบ.ม. และมาตรวัดน้ำเดินผิดปกติ


  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดย นายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึกมอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ 0 หน่วย มาตรวัดน้ำที่เดินผิดปกติและผูกลวดตีตรามาตรเพื่อป้องการลักใช้น้ำ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนประจำปี

 


ข่าวอื่นๆ