กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจ่าย ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจ่าย ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์

     นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ มอบหมายให้กองระบบจำหน่าย โดยงานน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจ่าย ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ พร้อมประสานงานกับเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการวางท่อเสริมแรงดันน้ำ ในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำไหลอ่อน โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ. ต่อไป เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ข่าวอื่นๆ