กปภ.สาขาลำปลายมาศ ออกล้างมาตรผู้ใช้น้ำรายใหญ่รักษามาตรวัดน้ำและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายพร้อมแรงดันน้ำที่

กปภ.สาขาลำปลายมาศ ออกล้างมาตรผู้ใช้น้ำรายใหญ่รักษามาตรวัดน้ำและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายพร้อมแรงดันน้ำที่

วันที่ 24 ..60 นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร. ผจก.กปภ.สาขาลำปลายมาศ มอบหมายให้นายพงศธรณ์ แวงวาสิต หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกล้างมาตรผู้ใช้น้ำรายใหญ่ โรงพยาบาลลำปลายมาศ ตามแผน WSP เพื่อเป็นการดูแลรักษามาตรวัดน้ำและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายพร้อมแรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้น้ำเกิดความพึงพอใจลดข้อร้องเรียน


ข่าวอื่นๆ