กปภ. สาขาบุรีรัมย์ ประชุมร่วมหาแนวทางเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ และเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ ปี 2561

กปภ. สาขาบุรีรัมย์ ประชุมร่วมหาแนวทางเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ และเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ ปี 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560ผอ.กรจ.นายสุเมธ แว่นประชา และ ผช.ผจก.นางสาวพรรวินทร์ ราษี พร้อมทีมงาน กรจ. และทีมงาน กปภ. สาขาบุรีรัมย์ ประชุมร่วมหาแนวทางเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ ไปยังหมู่บ้านโกรกขี้หนู พร้อมเข้าพบนายกเทศมนตรี เมืองชุมเห็ด เพื่อขอสนับสนุน งบประมาณ (อุดหนุนจากท้องถิ่น) ขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ ปี 2561 ตามที่รองผู้ว่าการปฏิบัติการ3 ได้สั่งการ


ข่าวอื่นๆ