กปภ.สาขาละหานทรายออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำรายใหม่ ชุมชนบ้านน้อยสะแกกวน

กปภ.สาขาละหานทรายออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำรายใหม่ ชุมชนบ้านน้อยสะแกกวน

  เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย โดยนายฉลวย กาบบัวศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย มอบหมายให้หัวหน้างานบริการและพนักงานในสังกัด ร่วมกันออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำรายใหม่ เพื่อเร่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ชุมชนบ้านน้อยสะแกกวน หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้คำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ ในส่วนวางท่อยาวเกิน 10 เมตร จำนวน 4 ราย เหมาจ่าย 3 ราย รวมทั้งหมด 7 ราย


ข่าวอื่นๆ