กปภ.สาขายโสธร ฝึกอบรม On the job training พัฒนาขีดความสามารถพนักงาน ตามระบบ ISO/IEC 1702

กปภ.สาขายโสธร ฝึกอบรม On the job training พัฒนาขีดความสามารถพนักงาน ตามระบบ ISO/IEC 1702

กปภ.สาขายโสธร ฝึกอบรม(On the job training) (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) พัฒนาขีดความสามารถพนักงาน ตามระบบISO/IEC 1702ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤศจิกายน 256โดยงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2นางสาวฉวีวรรณบุญมาชัย นักวิทยาศาสตร์ 7 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 พร้อมทีมงาน เข้าฝึกอบรม(On the job training) (ภาคทฤษฎี) ตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน (PAR 001/61) ตามระบบISO/IEC 17025ให้กับงานผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ณ ห้องประชุม กปภ.สาขายโสธร จากนั้น วันที่28 พฤศจิกายน 2560เวลา 09.00 .นางสาวฉวีวรรณ บุญมาชัย นักวิทยาศาสตร์ 7 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 พร้อมทีมงาน เข้าฝึกอบรม(On the job training) (ภาคปฏิบัติ) ตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน (PAR 001/61) ตามระบบISO/IEC 17025ให้กับงานผลิต เพื่อเป็นการรักษาระบบงาน และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ณ สถานีผลิตน้ำลำชี

 


ข่าวอื่นๆ