กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการ กปภ.สาขานางรอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ครั้งที่ 2/2561) เพื่อพูดคุยและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของพร้อมเน้นย้ำ แผนการบริหารและการจัดการลดน้ำสูญเสีย โครงการจัดการน้ำสะอาด ตามนโยบายของ กปภ. ตลอดจนให้พนักงานตระหนักถึงการให้บริการ ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ