กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กันHome Careครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กันHome Careครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

  กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กันHome Careครั้งที่ 1/2561 นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผจก.กปภ.สาขาศีขรภูมิ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่โครงการขยายเขต บ้านสว่าง หมู่ที่ 8หมู่ที่12,บ้านโนนแดง หมู่ที่7,บ้านทุ่งมนต์ หมู่ที่13 และบ้านดงน้อย หมู่ที่10.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ / บ้านเสม็ด หมู่ที่4,บ้านศิริพัฒน์ หมู่ที่ 6.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ในวันพุธที่15พฤศจิกายน2560เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร แก้ปัญหาท่อแตกท่อรั่วภายใน รับฟังปัญหาด้านการให้บริการน้ำประปา ด้านคุณภาพ แรงดันน้ำ สำรวจและหาจำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่ม ทั้งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้อุปโภคบริโภคต่อไป


 


ข่าวอื่นๆ