กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560เวลา 07.00 . นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมหัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานต่างๆ ณ สวนหย่อม ระหว่างศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) และศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังเก่า)


ข่าวอื่นๆ